www.bcpower.eu

BC Power

 

BC Power предоставя ефикасна, благоприятно въздействаща върху околната среда технология, която газифицира биомаса с цел производство на електричество. Продуктите им използват биомаса за производството на сингаз, който може да се използва за гориво при работа на двигатели с вътрешно горене.

 

Използвани са: HTML, PHP, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL

Езици: английски, български, китайски

<< Назад Посети сайта

 

Този сайт Ви харесва? Свържете се с нас относно Вашия проект...